HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán nâng cao về hàm số bậc nhất
  • Các bài toán có yếu tố thực tế
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 03. Hàm số bậc nhất

Bài 05. Các bài toán nâng cao khác.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.686


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Các bài toán nâng cao khác
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng
Ở phút 01:50 clip 1 (Bài 1) Sửa đúng thành: Ta có: $$ \sqrt{{{2}^{2}}-6.2+9}=1 $$

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào