HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất 1
  • Tính chất 2
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 04. Đường tròn

Bài 06. Đường tròn nội tiếp tam giác.

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.282


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đường tròn nội tiếp tam giác.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào