HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ - Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 05. Hệ phương trình

Bài 03. Đặt ẩn phụ với hệ đối xứng loại 1.

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.844


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Hệ đối xứng loại 1.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
- GV đính chính video bài giảng
+ Clip 03 đặt $$a={{x}^{2}}+x$$$$b={{y}^{2}}+y$$


Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào