HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2a;b
  • Bài 2c
  • Bài 2d
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 05. Hệ phương trình

Bài 05. Hệ phương trình chứa tham số.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.097


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Hệ phương trình chứa tham số
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào