HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1+2+3
  • Bài 4
  • Bài tập tự luận
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 07. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 01. Nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.773


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào