HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 07. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 04. Viet với dấu các nghiệm.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.496


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Xét dấu các nghiệm phương trình bậc hai
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đinh chính bài giảng:
Ở phút 14:00 clip 4 (Ví dụ 3): sửa đúng thành:
Giải tương tự ta có m < -3 hoặc m > 0
Suy ra trường hợp 3 không tồn tại m.
Kết luận - 3 < m < 0
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào