HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 08. HÀM SỐ BẬC HAI

Bài 02. Vị trí tương đối của đường thẳng và Parabol.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.730


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Điều kiện giao điểm của đường thẳng và Parabol.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Giáo viên đính chính video bài giảng:
Bài 2( 07:19): Thấy viết là $${m^2} + 1 \ge 0$$
Sửa đúng là $${m^2} + 1 > 0$$

Chưa có thông báo nào