HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 09. Góc đường tròn

Bài 06. Chứng minh tứ giác nội tiếp bằng hai góc cùng nhìn một cung.

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 3.564


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chứng minh tứ giác nội tiếp bằng hai góc cùng nhìn một cung
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào