HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 09. Góc đường tròn

Bài 08. Chứng minh 5 điểm cùng nằm trên một đường tròn (Phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.783


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chứng minh 5 điểm cùng nằm trên một đường tròn.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

* Lưu ý: Ở bài 4 - 14'01 thầy nói nhầm " MKFH là tứ giác nội tiếp" , đúng phải là " EKFH là tứ giác nội tiếp". Các em lưu ý sửa lại nhé, chúc các em học tốt !

Chưa có thông báo nào