HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1;2;3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 15. Cực trị hình học.

Bài 01. Sử dụng các bất đẳng thức hình học.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.055


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Sử dụng các bất đẳng thức hình học
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào