HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết + Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 15. Cực trị hình học.

Bài 02. Sử dụng các bất đẳng thức cổ điển.

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 719


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Sử dụng các bất đẳng thức cổ điển
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào