HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 13. Giải phương trình vô tỉ

Bài 01. Phương pháp nâng lũy thừa.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.460


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Phương pháp nâng lũy thừa giải PT vô tỷ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào