HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Phương trình và hệ phương trình

Bài 02. Phương trình bậc hai, phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.649


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phương trình bậc hai, phương trình chứa ẩn ở mẫu
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào