HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Phương trình và hệ phương trình

Bài 04. Hệ phương trình chứa tham số (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.851


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hệ phương trình chứa tham số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào