HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Phương trình bậc hai chứa tham số

Bài 05. Hệ thức nghiệm có hệ số lệch.

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.730


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hệ thức nghiệm có hệ số lệch.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào