HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7: Kỹ năng phân tích bài toán hình học

Bài 01. Các bài toán chứng minh (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.247


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Các bài toán chứng minh
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào