HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1+2+3+4
  • Ví dụ 5+6
  • Ví dụ 7+8
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Phương trình và hệ phương trình

Bài 05. Nâng cao về phương trình (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.906


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Nâng cao phương trình.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào