HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết; Dạng 1
  • Dạng 2; 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5: Hàm số

Bài 01. Hàm số bậc nhất.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.054


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hàm số bậc nhất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào