HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1 (dạng 2)
  • Ví dụ 2 (dạng 2)
  • Dạng 3: Tìm điều kiện để thỏa mãn tính chất hình học
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7: Kỹ năng phân tích bài toán hình học

Bài 05. Một số bài toán khác (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 634


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Một số bài toán khác
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào