HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1;2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 04. Đường tròn

Bài 02. Dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.789


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dây và khoảng cách từ tâm đến dây
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào