HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 09. Góc đường tròn

Bài 08. Chứng minh 5 điểm cùng nằm trên một đường tròn (Phần 2).

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.553


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chứng minh 5 điểm cùng nằm trên một đường tròn.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

*Lưu ý: Ở bài 4 - 14'00 thầy nói nhầm " tứ giác MKFH là tứ giác nội tiếp", đúng phải là " Tứ giác EKFH là tứ giác nội tiếp". Các em lưu ý sửa lại nhé, chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào