Giáo dục công dân 9 - Cô Trang Daisy

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Các hành vi vi phạm
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Bài 21: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tiết 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 0

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh những kiến thức liên quan đến nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Chưa có thông báo nào