Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Bài 09. Luyện tập (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 6.057

Chưa có thông báo nào