Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Góc so le trong, đồng vị và trong cùng phía
    • Tính chất
  • Bài tập vận dụng
    • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 03. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 7.589


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào