Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Đồ thị hàm số là gì?
    • Đồ thị hàm số y=ax
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 2. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 07. Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 6.230


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào