Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Trường hợp bằng nhau của tam giác: Góc - Cạnh - Góc
  • Ví dụ minh họa
  • Hệ quả
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 2. TAM GIÁC

Bài 06. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g-c-g)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 6.898

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 3:24 Bài 2 sửa đúng thành $$OH: chung$$

Chưa có thông báo nào