Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Tính chất các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng
    • Tính chất ba đường trung trực trong tam giác
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YÊU TỐ TRONG TAM GIÁC

Bài 06. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 5.781

Chưa có thông báo nào