Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar: Modal verbs with
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 4. Learning a foreign language (Vocabulary and Grammar - Part 1)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 1.197

Nội dung bài học: Trong bài hôm nay, Cô giáo sẽ cung cấp cho các em kiến thức về:

- Từ mới sử dụng trong unit 4: Learning a foreign language
- Cấu trúc "If" đi cùng với modal verb.
Các em chú ý nghe giảng và học tốt nhé.

Chưa có thông báo nào