Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Reading and listening
  • New word and structure
  • Taking note
  • Answer questions
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 8. Celebrations (Listening and Reading)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 975

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về:

* Bài đọc liên quan đến chủ đề Lễ hội :Celebrations
* Cách tìm hiểu bài đọc, học từ mới và cấu trúc mới liên quan, trả lời các câu hỏi.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào