Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Relative pronouns: Which, Who, That
  • Relative clause
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 9. Natural disaster (Vocabulary and Grammar)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 783

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về:

* Tìm hiểu các từ mới sẽ gặp trong unit 9, chủ đề thảm họa thiên nhiên (Natural disasters)
* Kiến thức ngữ pháp về: Đại từ quan hệ (relative pronoun): which, who, that; mệnh đề quan hệ (relative clause)
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào