Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar: May/ might ; Conditional sentences type 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 10. Life on other planets (Vocabulary and Grammar)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 570

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về:

* Tìm hiểu các từ mới sẽ gặp trong unit 10, chủ đề cuộc sống trên hành tinh khác (Life on the other planet)
* Kiến thức ngữ pháp về: Modal verb: May and Might; Câu điều kiện loại 1 và 2 (Conditional sentences type 1, 2)
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào