Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Sounds /tʃ/, /ŋ/
  • Sounds /l/, /n/, /m/, /k/, /d/
  • Sound /t/
  • Notes
Nhấn để bật tiếng
X

KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Pronunciation review 4 - Consonant sounds 2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.367

Chưa có thông báo nào