Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1. Listen and read - Part 1
  • Activity 1. Listen and read - Part 2
  • Activity 1. Listen and read - Part 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Lesson 1. Getting started - Part 1

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 4.981

Chưa có thông báo nào