Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Understand the text
    • Activity 1a, 1b, 1c
    • Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 4. LIFE IN THE PAST

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 857

Học sinh lưu ý:

Trong clip 3: Activity 1b, đáp án đúng là:
1- c 2- a 3- d 4- b

Chưa có thông báo nào