Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Reading comprehension
  • Check your listening skills
  • Understand the text
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7. RECIPES AND EATING HABITS

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.679

Chưa có thông báo nào