Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 3a + 3b
  • Bài tập 4a + 4b
  • Bài tập 5a + 5b
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 13. Ôn tập chương (Phần 2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.014

Lưu ý:

- Các em chú ý trong VD4a cần loại nghiệm x=3pi là nghiệm tương ứng với k=9. Đáp số vẫn là D gồm 6 nghiệm ứng với k= 6,7,8,10,11,12
- Trong BT5a, thầy nhầm nghiệm 01 các em sửa thành $$ x=\frac{2\pi }{3} $$

Chưa có thông báo nào