Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • BT1
  • BT2
  • BT3
  • BT4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 2. Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp và cách phân biệt (Phần 1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 7.238


Ví dụ 1b: Đề chuẩn là: Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số, đôi 1 khác nhau

Chưa có thông báo nào