Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Một số công thức thường gặp
  • BT1: Dạng toán rút gọn
  • BT2: Dạng toán rút gọn
  • BT3: PT tổ hợp
  • BT4: PT tổ hợp
  • BT5: BPT tổ hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 4. Biểu thức, đẳng thức, PT, BPT tổ hợp

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 3.219

Chưa có thông báo nào