Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan chung
  • Dạng 1. Xác định số hạng trong dãy +BT1
  • BT2
  • Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát + BT1
  • Loại 1
  • Loại 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 2. Xác định các số hạng và số hạng tổng quát của dãy số

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 3.961

Chú ý: trong loại 2

+ a=1 thì f(n) là 1 đa thức bậc k+1 không có hệ số tự do
vd: với U(n+1)=U(n)+2n+1 =>f(n)=an^2+bn

Chưa có thông báo nào