Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
 • Tổng quan chung
 • Dạng 1. Dãy số là cấp số cộng
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • Dạng 2: Xác định Un, Uk, d
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 5. Cấp số cộng và các thành phần cấp số cộng

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 3.163

Chưa có thông báo nào