Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2. Loại 1
  • BT
  • Dạng 2. Loại 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 4. Giới hạn hàm số cơ bản

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 4.851

Chú ý: trong VD1 dạng 2 ý D ta có cos0=1 => cho kết quả =1
Khi đó trong VD1 ta có 2 kết quả thỏa mãn là A, D

Trong clip 03 (BT3), thầy bị nhầm 04. Các em sửa dấu + thành - nhé
Trong clip 04: Thầy bị tính nhầm giới hạn \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} g\left( x \right) = - 5\]. Các em sửa thành \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} g\left( x \right) = - 3\]

Chưa có thông báo nào