Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan lý thuyết
  • BT1+ BT2
  • BT3+ BT4+BT5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 1. Một số dạng toán về lý thuyết

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.029

Trong BT1: đoạn cuối thầy có tính nhầm, các bạn sửa lại: 2.12-1=23

Chưa có thông báo nào