Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Câu tường thuật là gì
  • Có bao nhiêu dạng câu tường thuật
  • Các bước để tường thuật 1 câu trực tiếp
  • Câu tường thuật với V-ing
Nhấn để bật tiếng

UNIT 6: COMPETITIONS - CÁC CUỘC THI

Bài 12: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài (p.1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 219

Chưa có thông báo nào