Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập ngữ âm 1
  • Bài tập ngữ âm 2
  • Luyện kỹ năng reading một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng 1
  • Bài tập từ vựng 2
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8: CELEBRATIONS - LỄ KỶ NIỆM

Bài 15: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 170

Chưa có thông báo nào