Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Các đại từ quan hệ
  • Quiz
  • Luyện tập
Bài 24: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài sẽ được mở vào ngày 15/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

UNIT 12: THE ASIAN GAMES - ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á

Bài 24: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 110

Chưa có thông báo nào