Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập ngữ pháp về câu bị động
  • Bài tập thực hành 1
  • Bài tập thực hành 2
Bài 32: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài sẽ được mở vào ngày 25/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD - CÁC KỲ QUAN THẾ GIỚI

Bài 32: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 103

Chưa có thông báo nào