Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Thực hiện phép chia
    • Chia đơn thức cho đơn thức - phần 1
    • Chia đơn thức cho đơn thức - phần 2
    • Chia đa thức cho đơn thức
    • Chia đa thức cho đa thức
Nhấn để bật tiếng

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 05. Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức (Phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 640


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào