Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 06. Ôn tập chương (Phần 1)

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung: Ôn tập chương
- Ôn tập kiến thức trọng tâm của chương
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Lý thuyết
  • Bài tập
    • Dạng 1. Thực hiện phép tính
    • Dạng 2. Tìm x
X