Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 03. Biến đổi các biểu thức hữu tỷ (Phần 2)

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Biến đổi các biểu thức hữu tỷ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3. Một số các câu hỏi liên quan đến biểu thức hữu tỷ
  • 1. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên- Câu a
  • Câu b,c
  • 2. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức - Ví dụ 1. Ví dụ 2a
  • Ví dụ 2b
 • Dạng 4. Bài tập tổng hợp
  • Bài tập
X