Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 03. Diện tích tam giác

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Diện tích tam giác
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Diện tích tam giác
 • Dạng 1. Tính toán, chứng minh các hệ thức về diện tích
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • Dạng 2. Sử dụng công thức diện tích để tính toán độ dài, chứng minh các hệ thức độ dài
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
X